1- Çorum Teknokent bünyesinde faaliyet göstermek isteyen firma, akademisyen, öğrenci ve girişimciler; www.corumteknokent.org adresi üzerinden “ön kayıt” formunu doldurarak online başvuru yapar.

2- Çorum Teknokente’e internet üzerinden ulaşan ön başvuru formu, genel müdürlük ve proje birimi tarafından ön değerlendirmeye alınır.

3- Ön değerlendirme sonrası bölgeye kabulü uygun bulunan projeler için “kesin başvuru” formu ve gerekli evrak listesi proje sahibinin proje başvuru ücretini yatırmasına mukabil e-posta ile girişimciye gönderilir.

4- Teknokent başvuruyu şekil yönünden inceler. Gerekli görülmesi durumunda başvurunun ilgili bölümlerinin revize edilmesi için girişimciye geri gönderilir. Uygun bulunan proje başvurusu Proje Değerlendirme Komisyonuna sunulur.

5- Çorum Teknokent’e yazılı ve elektronik olarak ulaşan kesin başvuru formu ve ekleri, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli  “Proje Değerlendirme Komisyonu”na gönderilir.

6- Proje; Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli, yüksek/ileri teknolojik ürünleri geliştirebilme, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilme, verimliliği artırabilme, üretim maliyetlerini düşürebilme, teknolojik bilgi üretilebilme, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilme kriterleri de göz önünde bulundurularak bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından Proje Değerlendirme Komisyonunca incelenerek değerlendirilir.

7- Proje değerlendirme komisyonu 3 şekilde karar verebilir. Projeyi kabul edebilir. Projeyi ret edebilir. Projeyi düzeltilmesi için geri gönderebilir. *

8- Proje Değerlendirme Komisyonu görüşü doğrultusunda, Çorum Teknokent Yönetim Kurulu, girişimci ve projesinin bölgeye kabul edilip edilmemesi hususunu karara bağlar. Karar girişimciye yazılı olarak bildirilir.

9- Bölgeye kabul edilen girişimciye boş olan ofis odalarından uygun olanı tahsis edilir. Girişimciye, kendisine tahsis edilen ofisin adres bilgisi ile firmasını kurmak veya şubesini açmak üzere 15 gün süre verilir.

10- Firma veya şube kurulumunu gerçekleştiren girişimci ile kira sözleşmesi ve ekleri imzalanır.  Daha önce kendisine verilen ek evrak listesinin tamamlayarak ilgili ek evrakları Teknokent’e elden, kargo veya e-posta yoluyla ulaştırır. Teknokent girişimci bilgi girişlerini tamamlayarak Projeyi Teknokent’e kabul ettiğini yazılı olarak girişimciye bildirir. Bildirim tarihi proje başlama tarihi kabul edilir. Eğer girişimci bir sermaye şirketi kurduysa, sözleşme ve ekleri sermaye şirketince tekrardan imzalanır.

11- Girişimci ve bölgede çalışan her bir personel için bölge giriş kartları düzenlenir. Ücret mukabilinde ilgililerine teslim edilir. Girişimcinin ya da personelin bölge ile ilişkisinin kesilmesi durumunda ilgili bölge giriş kartları iptal edilir.

 

BAŞVURU DOSYASINA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1.      Yeni Proje Başvuru Dilekçesi**

2.      Firmanın son 3 (üç) yıllık bilanço ve kar/zarar tabloları **

3.      Faaliyet belgesi / Sicil Belgesi **

4.      İmza sirküleri **

5.      Sicil Gazetesi fotokopisi **

6.      İdari yapılanma şeması ve açıklamaları

7.      Misyon ve vizyon özeti,

8.      Firmanın Çorum TEKNOKENT’de yer alacak olan Ar-Ge personeline ve yönetici personeline ait özgeçmişler

9.      ARGE yöneticilerinin deneyim ve çalıştıkları projeleri de içeren özgeçmişleri

10.  Firmanın almış olduğu destekleri gösteren belgelerin ve sahip olduğu lisans, patent vb. fikri mülkiyet hakları ile ilgili dokümanların kopyaları

11.  Çorum TEKNOKENT Başvuru Ücreti'nin ödendiğini gösterir banka dekontu

12.  3 aylık depozito tutarının yatırıldığını gösterir belge

 

 

* Proje Değerlendirme Komisyonunca gerekli görülmesi durumunda girişimci proje sunumu yapmak üzere toplantıya çağırılır.

** İşaretli maddeler sözleşme esnasında sunulmalıdır.

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP