Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ile yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve yüksek ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak alt yapıyı sağlamak amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na istinaden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.05.2013 tarih ve 3775 sayılı izin yazısı ile kurulmuştur.

Çorum Teknopark İdare Binası ve Kuluçka Merkezi olarak yaklaşık 17.000 m2 arazi üzerine inşa edilmiştir.

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, Organize Sanayi Bölgesi (%52), Hitit Üniversitesi Rektörlüğü(%46), Çorum İl Özel İdare (%1) ve Çorum Ticaret Sanayi Odası (%1) ortaklığından oluşan bir anonim şirkettir. 

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP